A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Обтівський ліцей Кролевецької міської ради
Кролевецької міської ради Сумської області

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Обтівського ліцею Кролевецької міської ради

    Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у закладі освіти визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

       Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018  924  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу в Новій українській школі»).

      Навчальні досягнення учнів другого класу підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів другого класу здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

     Для учнів третіх класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання згідно Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи, затверджених наказом МОН України від 16.09.2020 №1146.

    Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2016  1009 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»:

  • з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;
  • з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

  • з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

    Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

      Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

        Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцшнювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти).

     Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової освітньої програми закладу освіти.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-7 класів з образотворчого мистецтва та 8-9 класів з мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Критериї оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії    

Критерії оцювання навчальних досягнень учнів з математики  

Критерії оцінювання навчальних досягень учнів з основ здоровя 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора