A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Обтівський ліцей Кролевецької міської ради
Кролевецької міської ради Сумської області

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність
психологічної служби в системі освіти

Всесвітнє законодавство та закони України:

1. Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Декларація прав дитини від 20.11.1959р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text

3. Конвенція про права дитини від 02.09.1990р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
4. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text

5.Загальна декларація прав людини від 10.12.1948р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

6. Етичний кодекс психолога від 18.12.1990р. http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf

7. Закон України "Про освіту"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

8. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.

Накази та листи МОН:

1. Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України" https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

2. Наказ від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text

3. Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 "Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти"

4. Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"

5. Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р."

6. Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 "Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини"

7. Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"

8. Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами"

9. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

10. Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів"

11. Наказ МОН від 02.03.2017 № 334 "Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти"

12. Лист МОНмолодьспорту від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах"

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора