A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Обтівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів
Кролевецької районної ради Сумської області

ПРОГРАМА НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Дата: 03.11.2019 12:13
Кількість переглядів: 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 14 січня 2019 року № 33
ПРОГРАМА НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму призначено для оцінювання фахових знань та умінь учителів початкової школи шляхом незалежного тестування у межах
сертифікації педагогічних працівників.
Програму укладено відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»,
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 року № 1143 (далі – Професійний стандарт), з
урахуванням Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами
післядипломної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 36, Державного
стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87.
Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки
фахових знань та умінь як складових професійних компетентностей вчителя початкової школи відповідно до трудових функцій
(планування та здійснення освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та
родині, створення освітнього середовища) згідно з Професійним стандартом.
Метою зовнішнього незалежного тестування є оцінка фахових знань та когнітивних умінь як складових професійних
компетентностей учителя початкової школи, визначених Професійним стандартом:
? здатності вивчати, аналізувати та застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу подану в паперовій
та електронній формах;
? здатності планувати роботу, розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, планувати професійний
саморозвиток учителя;
? здатності здійснювати ціле- покладання, коригування освітнього процесу на основі зіставлення проміжних результатів із
запланованими;
? здатності дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій
школі;
? здатності до використання в освітньому процесі системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом
початкової освіти;
? здатності до використання в освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом
початкової освіти;
? здатності до організації та проведення педагогічної діагностики учня;
? здатності добирати доцільні методи, засоби й форми навчання, відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми
навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів класу;

? здатності до надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій з питань підтримки учня в освітній діяльності за
межами закладу освіти;
? здатності до організації взаємодії з батьками в різних формах;
? здатності до створення безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу;
? здатності до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти;
? здатності до врахування індивідуальних потреб учнів, у тому числі обдарованих дітей, дітей, які мають особливі освітні потреби,
при створенні освітнього середовища.
Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом: планування та організація
освітнього процесу; забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів; створення освітнього середовища. Кожен розділ
програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи згідно з Професійним
стандартом.
Перший розділ «Планування та організація освітнього процесу» містить підрозділи:
? мета і завдання освітнього процесу;
? нормативно-правова база організації освітнього процесу в початковій школі;
? робота з інформацією та інформаційними джерелами;
? планування освітнього процесу.
Другий розділ «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів» містить підрозділи:
? сучасні технології навчання в початковій школі;
? педагогіка партнерства;
? система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти (мовно-літературна освітня
галузь, математична освітня галузь, природнича освітня галузь, громадянська та історична освітня галузь, соціальна та
здоров’язбережувальна освітня галузь);
? методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти (методика навчання мови та
літератури, методика навчання математики, методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»);
? робота з батьками (іншими законними представниками);
? педагогічна діагностика.
Третій розділ «Створення освітнього середовища» містить підрозділи:
? здоров'язбережувальне освітнє середовище;
? змістове наповнення освітнього середовища;
? цифрове середовище;
? інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.

 


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора